Głuszkowski, Piotr. 2020. ROSYJSKA REWOLUCJA W TWÓRCZOŚCI ARKADIJA AWERCZENKI I TEFFI. Przegląd Rusycystyczny 172 (4). https://doi.org/10.31261/pr.9133.