MałekM. (2021) O tłumaczeniowej i scenicznej adaptacji dźwięków w Wiśnowym sadzie Antona Czechowa, Przegląd Rusycystyczny, (2 (174). doi: 10.31261/pr.10082.