SzczerbowskiT. (2021) O projekcie «Rosyjsko-polskiego słownika mowy potocznej i slangu», Przegląd Rusycystyczny, (2 (174). doi: 10.31261/pr.10295.