FastP. (2020) „Strona redakcyjna PR 2021, nr ”1, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/10637 (Udostępniono: 10maj2021).