PiątkowskaJ. (2021) Komponent emocjonalny ironii w liryce Anny Achmatowej – w oryginale i w przekładzie na język polski, Przegląd Rusycystyczny, (4 (176). doi: 10.31261/pr.10827.