Red.R. (2021) „Strona redakcyjna PR 2021, nr ”2, Przegląd Rusycystyczny, (2 (174). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/11079 (Udostępniono: 14czerwiec2024).