МyroslavaT. (2022) Klasyczny dramat rosyjski na scenie Ukraińskiego Teatru Narodowego Towarzystwo «Ruska Besida» w latach 1864–1914, Przegląd Rusycystyczny, (2 (178), s. 196-214. doi: 10.31261/pr.12099.