Sładkiewicz Żanna (2022) Estetyka i pragmatyka komunikacji w dyskursie protestu (intersemiotyczna analiza przypadków białoruskich 2020–2021), Przegląd Rusycystyczny, (4), s. 206-225. doi: 10.31261/pr.12987.