NikolaienkoL. (2022) „Reprezentacja oceny w opisie intensywności zawiści (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego”), Przegląd Rusycystyczny, (2 (178), s. 251-264. doi: 10.31261/pr.13037.