ZywertA. (2022) „Problem postpamięci w powieści Siergieja Lebiediewa „Ludzie sierpnia&quot”;, Przegląd Rusycystyczny, (4), s. 96-113. doi: 10.31261/pr.13836.