SkotnickaA. (2022) Rok 1991 w prozie rosyjskiej, PrzeglÄ…d Rusycystyczny, (4), s. 9-24. doi: 10.31261/pr.13846.