NepomnyashchykhN. (2022) „Trzy warianty «powrotu do sowieckiej przeszłości» (Nikołaja Kolady, Jarosława Pulinowicza, Julii Tupikiny”), Przegląd Rusycystyczny, (4), s. 39-54. doi: 10.31261/pr.13847.