SmirnovaA. (2022) Powieść podróżnicza Guzel Jachiny „Eszelon do Samarkandy: od przezwyciężenia traumy historycznej do personalnej mitologii, Przegląd Rusycystyczny, (4), s. 81-95. doi: 10.31261/pr.13850.