RedR. (2014) Spis treści, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3400 (Udostępniono: 18lipiec2024).