KiklewiczA. (2014) Prawda a nominacja językowa, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3402 (Udostępniono: 24wrzesień2023).