KotinM. (2014) Prawda i istina: o językowej kodyfikacji konceptów «werytatywnych», Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3403 (Udostępniono: 22wrzesień2023).