StecW. (2014) «Mylące» nazwy roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3406 (Udostępniono: 25wrzesień2023).