TryfonowR. (2014) Pragmatycznie zorientowane metajęzykowe komentarze do wyrazu prawda, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3407 (Udostępniono: 25czerwiec2024).