KamałowaA. (2014) „Obraz, symbol, fakt w ortodoksyjnej hymnografi”i, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3408 (Udostępniono: 14czerwiec2024).