MartynowM. (2014) Prawda ludowa i jej rola w konstruowaniu rosyjskiego dyskursu anarchicznego, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3409 (Udostępniono: 27wrzesień2023).