Red.R. (2014) Noty o autorach, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3411 (Udostępniono: 25czerwiec2024).