Red.R. (2014) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3413 (Udostępniono: 22wrzesień2023).