Red.R. (2014) Spis treści, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3414 (Udostępniono: 24czerwiec2024).