Brzostowska-TereszkiewiczT. (2014) „Opyt — essai. Z problemów genologii komparatystyczne”j, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3415 (Udostępniono: 20maj2024).