Red.R. (2014) Noty o autorach, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3425 (Udostępniono: 17lipiec2024).