Red.R. (2014) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3428 (Udostępniono: 23lipiec2024).