Red.R. (2013) Spis treści, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3453 (Udostępniono: 15czerwiec2024).