Red.R. (2013) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3481 (Udostępniono: 30wrzesień2023).