MichnikW. (2012) Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w myśli strategicznej Zbigniewa Brzezińskiego, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3516 (Udostępniono: 24wrzesień2023).