Red.R. (2012) Noty o autorach, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3522 (Udostępniono: 24czerwiec2024).