PrzebindaG. (2012) Dostojewski o nieśmiertelności duszy i raju pozaziemskim, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3526 (Udostępniono: 23lipiec2024).