RudykA. (2012) Subiekt semantyczny w rosyjskich zdaniach typu мож­но+infinitivus w porównaniu z językiem polskim, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3532 (Udostępniono: 23lipiec2024).