Red.R. (2012) Recenzje, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3534 (Udostępniono: 19czerwiec2024).