Red.R. (2012) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3537 (Udostępniono: 14czerwiec2024).