Red.R. (2012) Spis treści, Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3538 (Udostępniono: 14kwiecień2024).