TarkowskaJ. (2012) „"Przypadek” Ludmiły Ulickiej — z recepcji najnowszej literatury rosyjskiej w Polsc”e, Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3549 (Udostępniono: 3październik2023).