JermaszowaI. (2012) Translatorska recepcja powieści Pawła Sanajewa Pochowajcie mnie pod podłogą, Przegląd Rusycystyczny, (1/2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3551 (Udostępniono: 30wrzesień2023).