Red.R. (2011) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3555 (Udostępniono: 24lipiec2024).