MantajewskaV. (2011) „Lekturografia Nikołaja Bierdiajewa. Glosa na marginesie Petersburga Andrieja Biełeg”o, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3558 (Udostępniono: 14czerwiec2024).