FastP. (2011) „Dokument, fikcja, mit? O kontekstach dramatu Batumi Michaiła Bułhakow”a, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3560 (Udostępniono: 25wrzesień2023).