RzepnikowskaI. (2011) Mit Czapajewa w folklorze i literaturze rosyjskiej XX wieku, Przegląd Rusycystyczny, (4). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3562 (Udostępniono: 15czerwiec2024).