Red.R. (2011) Strona redakcyjna, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3566 (Udostępniono: 30wrzesień2023).