Red.R. (2011) Spis treści, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3567 (Udostępniono: 27wrzesień2023).