JankowskaT. (2011) Biblijne aspekty bezdomności w przestrzeni artystycznej Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3569 (Udostępniono: 24wrzesień2023).