KaznaczejewS. (2011) Śmierć w poezji Nikołaja Rubcowa, Przegląd Rusycystyczny, (3). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3573 (Udostępniono: 3październik2023).