WinogradowI. (2011) „Kim byli «szestidiesiatnicy»? Ich rola w kulturze rosyjskiej. Co pozostawili po sobie, jeśli istotnie coś po nich zostało”?, Przegląd Rusycystyczny, (2). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3580 (Udostępniono: 24czerwiec2024).