NevskaD. (2011) Słowo wstępne, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3596 (Udostępniono: 4październik2023).