GłuszakowP. (2011) Temat «Szukszyn i Gogol» w badaniach ostatnich lat (przyczynek do interpretacji opowiadania Забуксовал), Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3599 (Udostępniono: 23lipiec2024).