BarysznikowaN. (2011) O pewnej inscenizacji Rewizora Nikołaja Gogola, Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3602 (Udostępniono: 23wrzesień2023).