ArlauskajteN. (2011) „Gialli, Gogol, Tołstoj, Czechow, Maupasant itd”., Przegląd Rusycystyczny, (1). Dostępne na: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3603 (Udostępniono: 29maj2024).